Zawsze warto popatrzeć na książkę niekonwencjonalnie

6Od zawsze biblioteki pełniły ważną rolę w życiu społeczeństw. Na przestrzeni wieków stawały się miejscami służącymi nie tylko intelektualnej pracy, ale także dostarczeniu informacji i rozrywki. XXI wiek to era postępującej cyfryzacji oraz wzrost znaczenia technologii mobilnych, które dały początek kolejnym zmianom tej instytucji. Organizacja oraz struktury bibliotek uległy konwersji, poszerzając krąg zadań. Wraz z postępem technologicznym rosną oczekiwania czytelników zarówno wobec instytucji jak i bibliotekarzy. Współczesna biblioteka to instytucja hybrydowa, łącząca w sobie tradycję z nowoczesnością. Nie tylko gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory tradycyjne, ale także poszerza swoje zasoby cyfrowe.

Już po raz dziesiąty Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowała Konferencję Naukową związaną z tym tematem, zatytułowaną „Asymetria literatury – niekonwencjonalne spojrzenie na książki, biblioteki i czytelników”. Spotkanie odbyło się 10.05.2018 r. Wzięli w niej udział także pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Konferencja była okazją do zastanowienia się nad przyszłością polskiego bibliotekarstwa oraz rolą jaką w dzisiejszych czasach odgrywają książki czy czytelnicy.

Internet jest potrzebny

W pierwszym wystąpieniu dr Zenona Krupa z Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego opowiadała o „Promocji czytelnictwa i bibliotek w dobie Internetu”. Bibliotekarze poznali zasady i narzędzia pomocne przy planowaniu i prowadzeniu komunikacji oraz podstawy tworzenia strategii promocji w mediach społecznościowych. Podczas prelekcji mogliśmy porównać nasze działania na rzecz promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z aktualnymi trendami promującymi instytucje publiczne. Z przyjemnością możemy potwierdzić, że wszystkie nasze działania marketingowe prowadzone są na wysokim poziomie i dążą nie tylko do zaspokojenia kulturalnych potrzeb czytelników, ale także do pozyskiwania nowych użytkowników.

Biblioteka partycypacyjna

Asymetria kultury – niekonwencjonalne spojrzenie na książki, biblioteki i czytelników” to tytuł referatu Magdaleny Paul z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej części wystąpienia prelegentka odpowiedziała między innymi na pytanie czym w dzisiejszych czasach jest książka? Wykazała w jaki sposób tradycyjny schemat książki znalazł odzwierciedlenie w przestrzeni cyfrowej. Autorka odwołuje się do koncepcji „książkowatości” mówiąc o książce kodeksowej, czyli fizycznej. Ogólna definicja traktuje książkę jako system składający się ze zorganizowanego w uporządkowany, semiotyczny sposób tekstu oraz możliwości odczytania go. Książka cyfrowa, e-book to po prostu rozbity tekst, którego elementy znalazły odzwierciedlenie w wersji cyfrowej.

Prelegentka podczas swojego wystąpienia wspomniała o zmianie postrzegania bibliotek publicznych. Zmienił się kierunek rozwoju, który obrazują teraz słowa from collection to connetion (od gromadzenia do łączenia). W dzisiejszych czasach należy traktować czytelników nie tylko jako w5ypożyczających, ale także jako aktywnych użytkowników, którzy współtworzą ofertę biblioteczną. Biblioteka musi stać się więc miejscem zapewniającym dostęp zarazem do książek oraz do różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

 

Ostatni bastion poezji

Ostatni akcent stanowiło wystąpienie Krzysztofa Siwczyka pt. „Współczesna literatura polska – okiem krytyka”. Autor w charakterystyczny dla siebie sposób opowiadał o zmianach, jakie zachodzą w literaturze od lat 90. Mówił o relacji autor-książka, o tym, że o popularności książki nie stanowi jej treść, a raczej odpowiednio wypromowany autor. Zmienia się też odbiór tekstu, jego wartości kształtują np. nagrody literackie i właśnie po takie utwory chętniej sięga czytelnik. Autor wykazał, że poezja polska miała się lepiej przed zmianami z lat 90. Ukazywały się wówczas poczytne pisma literackie. W dzisiejszych czasach zarówno rynek wydawnictw poezji jak i samych pism o tematyce literackiej jest niszowy, dlatego poeci zazwyczaj mogą promować swe utwory jedynie w bibliotekach, które Siwczyk nazwał ostatnim bastionem poezji. W bibliotekach publicznych organizowane są spotkania z autorami czy wieczory poetyckie. W naszej placówce doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważne jest promowanie poezji, prozy tudzież młodych autorów. Z tego powodu co roku organizujemy konkurs literacki „Krajobrazy Słowa” czy też „Małe Krajobrazy Słowa” aby artyści, którzy nie mogą przebić się na rynek literacki mieli możliwość zaprezentowania swoich utworów czytelnikom. „Coś dobrego dla literatury w przestrzeni społecznej można zrobić tylko na własnym podwórku” – dlatego tak bardzo potrzebne są spotkania autorskie, warsztaty oraz inne wydarzenia kulturalne mające na celu promocję literatury.

Podsumowując dzisiejsza biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, fachowa informacja czy spotkania autorskie, ale także miejsce gdzie można się spotkać, podzielić swoimi poglądami, miejsce zachęcające do realizowania swoich pasji. Wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników, jest też spoiwem łączącym lokalne społeczności. Współczesny bibliotekarz nie stoi jedynie za ladą ale jest także animatorem kultury, bierze udział w budowaniu oferty kulturalnej i otwiera szeroko drzwi biblioteki dla nowych czytelników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *