Święto Otwartych Zabytków

W tym roku już po raz 25 obchodzimy Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD), święto cieszące się coraz większym zainteresowaniem lokalnych społeczności, a przez to i oferujące coraz ciekawsze wydarzenia prezentujące dorobek kulturalny regionu.

Czym są EDD i skąd pomysł na ich organizację?

church-2106432_960_720Z krótkiej historii EDD

Pomysł sięga roku 1985, kiedy to na II Konferencji Rady Europy w Granadzie (Hiszpania) minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie Dni Otwartych Zabytków. Podobna impreza miała miejsce rok wcześniej we Francji i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, udostępniono bowiem wówczas publicznie (i co nie bez znaczenia: za darmo) obiekty, do których dostęp był dotychczas dość ograniczony. Sukces przedsięwzięcia zainspirował Radę Europy do oficjalnego ustanowienia w 1991 roku Europejskich Dni Dziedzictwa.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Organizatorzy EDD co roku we wrześniu zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i obiektów kulturalnych, takich jak muzea, skanseny, parki, ogrody, które poza tymi dniami pobierają opłaty za wstęp lub nie są powszechnie dostępne. Atrakcyjność i rangę EDD podnoszą także organizowane przy okazji: koncerty, warsztaty, wystawy, festyny, inscenizacje, turnieje, kiermasze.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska.inf

EDD w Polsce

Polska do akcji włączyła się w 1993 roku Koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który został powołany w 2011 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest on promotorem polskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie. Do zadań NID należy gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków. Ponadto NID wydaje ekspertyzy dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach, monitoruje zagrożenia dla dziedzictwa oraz wypracowuje metody przeciwdziałające tym zagrożeniom.

Co roku obchody EDD otrzymują hasło przewodnie. Bieżąca – 25 edycja przebiega pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Jak napisał Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła „hasło tegorocznej edycji […] ma wspaniałą szansę wybrzmieć w pełni właśnie na Opolszczyźnie. Obdarzone wyjątkową wartością, rozsiane po całym regionie, skarby dziedzictwa przyrodniczego są urzekającymi miejscami, które stanowią niezwykle atrakcyjne otoczenie dla materialnych zabytków – wiekowych skarbów architektury sakralnej, w tym unikatowych świątyń drewnianych, czy też wspaniałych założeń pałacowych i rezydencji. Dziedzictwo przyrodnicze Opolszczyzny we wspaniały sposób pozwala urzeczywistnić ideę połączenia w jedną, harmonijna całość wartości przyrodniczych, krajobrazowych i materialnych.”

ŁabuśW bieżącym roku zaplanowano w regionie ponad 300 wydarzeń, na które wstęp jest bezpłatny. Weźmie w nich udział 70 miejscowości. W działania EDD włączają się instytucje kultury, biblioteki, samorządy, lokalne stowarzyszenia. Każdy odział terenowy NID przygotowuje i wydaje Informator EDD prezentujący szczegółowy harmonogram imprez realizowanych we wrześniu. W układzie alfabetycznym miejscowości zaprezentowano wszystkie działania, które odbędą się w tym roku podczas wrześniowych dni (2-28.09)

EDD w Kędzierzynie-Koźlu

Biblioteka w Kędzierzynie-Koźlu również od lat włącza się w obchody EDD. Za organizację najciekawszych wydarzeń w ramach EDD w ubiegłymsłota roku otrzymaliśmy nagrodę.

W tym roku Biblioteka także przygotowała urozmaicony program. 8 września odbyły się warsztaty plenerowe prowadzone przez historyk sztuki – Justynę Łabuś pn.”Jak powstaje pejzaż”, natomiast po południu w siedzibie głównej Biblioteki uroczyście otwarto wystawę pt.” Adam Chmielowski – powstaniec, malarz, święty.”

Na sobotę zaplanowano natomiast wykład historyka Roberta Słoty poświęcony Twierdzy Koźle. Na zakończenie wykładu przewidziano konkurs wiedzy o Twierdzy Koźle.

W Filii nr 5 rodzice z dziećmi mogli wziąć udział w „Spotkaniu na wulkanie” zajęciach edukacyjnych na temat Geoparku Krajobrazowego Góra Św. Anny.

Na kolejny wrześniowy weekend (15-17.09) zaplanowano II Festiwal Mikołaja z Koźla. Organizatorem tej imprezy jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *